Tutkimusmatkalla - Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa

Millä tavalla kasvatustieteessä käytettyjä filosofisia lähestymistapoja, teorioita ja tutkimusmenetelmiä voidaan arvioida? Mikä ylipäätään on teorian rooli tutkimuksessa?\n\nTutkimusmatkalla-kirjassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin. Lisäksi siinä esiteltyjen tutkimusten välityksellä lukija pääsee aitiopaikalta seuraamaan, miten ja miksi tutkijat ovat työnsä arjessa valintojaan tehneet.\n\nKirja palvelee erityisesti kasvatustieteen metodologiasta kiinnostuneita lukijoita, mutta teoksessa käsiteltävät kysymykset ovat kaikille tutkijoille tärkeitä tutkimussuuntauksesta riippumatta.-------------------------------------------------------Sisällys\n\nKatariina Holma & Kaisu Mälkki: Tutkimusmatkalle\n\nOSA I\n\nNäkökulmia kasvatustutkimuksen metodologiaan ja tieteenfilosofiaan\n\nJuha Varto: Miksi miettiä metodologioita?\nEetu Pikkarainen: Tiede, teoriat ja kasvatustieteen opiskelu\nJouni Peltonen: Semanttinen näkemys ja kasvatustieteellinen teoriantutkimus\n\nOsa II\n\nKäsitteiden, argumenttien ja ajatuskokonaisuuksien tutkimusta\n\nUlla Solasaari: Scheler, tutkijan rakkaus ja kasvatus\nKirsi-Marja Saurén: Systemaattinen analyysi Illichistä kasvatusajattelijana\nHeidi Hyytinen: Biggsin linjakkaan opetuksen perusteista\nSusanna Hannus: Argumentaatioanalyysi Lois McNayn Foucault-kritiikistä\n\nOsa III\n\nTutkimuksia filosofisten, teoreettisten ja empiiristen näkökulmien leikkauspinnoilta\n\nKatariina Holma: Realismi-konstruktivismikiista ja sen kasvatuksellinen merkitys\nKaisu Mälkki: Reflektio ja emootiot – Teorioiden yhdistämisen ongelmia ja ratkaisuja\nAnniina Leiviskä: Gadamerilainen hermeneutiikka kasvatustutkimuksessa\nAini Oravakangas: Wittgensteinin arkikielen filosofia tekstiaineiston avaajana\n\nLoppusanat\n\nPauli Siljander: Kasvatustieteen metodologiset käänteet – kaikkiko käy?

ISBN-10:
978-952-495-189-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
211 s.
Tekijät:
Holma Katariina & Mälkki Kaisu (toim.)
Tuotekoodi 012135
34,00 €