Talous ja yhteiskuntateoria I. Vanha maailma

Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous. Teossarja esittelee kattavasti erilaisia talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Tarkasteltavina ovat talousajattelun vanhat ja uudet klassikot Adam Smithistä J.M. Keynesiin samoin kuin valtavirran talousajattelun kriitikot Foucault’sta Derridaan.\n\nKirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous ja yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien käsikirjaksi – taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta aatehistoriaan.

ISBN-10:
978-951-662-888-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
350 s.
Tekijät:
Heiskala Risto & Virtanen Akseli
Tuotekoodi 012134
36,00 €