Valta Suomessa

Valta virtaa ja vaihtaa muotoaan. Se ei asu vain eduskunnassa, osakeyhtiöiden hallituksissa tai ammattiyhdistysten ja työnantajien neuvotteluissa. Se on läsnä myös työpaikan kahvihuoneessa, terapeutin vastaanotolla, neuvolassa, makuuhuoneessa ja asiantuntijoiden kokouksissa. Valta ei tule enää vain ylhäältäpäin - se tulee myös alhaalta, naapurihuoneesta ja tietokoneen ruudulta.\n\nTeos kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä vallasta ja herättää keskustelua vallankäytön erityispiirteistä Suomessa. Miten erilaiset vallan verkostot ovat muotoutuneet ja muuttuneet ajan virrassa? Onko mediasta tullut entistä mahtavampi vallankäyttäjä? Miten vallankäyttöä perustellaan ja oikeutetaan? Onko valta edelleen etupäässä miesten valtaa? Miten meidät sopeutetaan kunnon kansalaisiksi?\n\nTeos tuo julkiseen keskusteluun uusia oivalluksia ja tutkittua tietoa vallan muutoksista Suomessa.\n\n"Valta ymmärretään usein yläpuolelta harjoitettavana ja sääntöihin perustuvana kontrollina, joka rajoittaa ja määrää. Mutta valta on muutakin kuin kamppailua, jossa vastapuoli pyritään nujertamaan. Vallankäytön voi ymmärtää uutta tuottavana ja kekseliäänä toimintana, jolla etsitään samanmielisiä ja luodaan yhteisiä koalitioita. Usein tässä toiminnassa tarvitaan luovaa ideointia: on kehiteltävä ajatuksia, jotka oikeuttavat vallankäyttöä, toimivat sen perusteina ja kutsuvat uusia liittolaisia."\n- Risto Heiskala ja Anu Kantola\n\n"Ennen niin selvät käsitteet kansanvalta ja valtiovalta ovat menettäneet ilmaisuvoimaansa. Ne on syönyt suuri mustekala, julkinen valta, joka ulottuu kaikkialle. Tämä ei ole kritiikkiä eikä populismia, vaan tosiasia. Yhteiskuntamme on suuri julkishallinnon kone, joka syö puolet kansantulosta ja tuottaa tasa-arvoa. Kannattaako valtaa muualta edes etsiä?"\n- Pertti Haapala

ISBN-10:
978-952-495-143-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
287 s.
Tekijät:
Pietikäinen Petteri (toimittaja)
Tuotekoodi 012120
33,00 €