Itämeren tulevaisuus

”Suhteeni Itämereen on kuin suhde elävään olentoon. Näen sen kärsimykset ja tuskan. Se kamppailee sairauksissaan, kouristelee ja voi huonosti. Se toteuttaa yhä kutsumustaan, maailmanhistoriallista tehtäväänsä valtavan suuren alueen elintärkeästä vesistöjen ylläpidosta ja puhdistuksesta, mutta ei voi ymmärtää ihmistä, joka toimii tätä tehtävää vastaan, haluten tappaa meren ja tuhota samalla oman elinympäristönsä ja hyvän elämän edellytyksensä, joista Itämeri on huolehtinut.”\n— Antti Tuuri\n\nMiksi Itämeri pilaantuu? Mikä on Itämeren arvo? Miksi Itämeren kansainvälinen suojelu ontuu? Mitkä ovat ratkaisut Itämeren pelastamiseksi?\n\nSuojelu ei ole helppo tehtävä: Itämeren huono tila on yleisesti tiedossa, mutta silti yhteinen, monitieteinen keskustelu Itämeren suojelun keinoista on puuttunut. Teos tuo esille eri tieteenalojen tutkijoiden näkemyksiä ja mielipiteitä Itämerestä ja sen tilan parantamisesta. Se tarjoaa uusia näkökulmia keskusteluun Itämeren paremman tulevaisuuden puolesta.

ISBN-10:
978-952-495-132-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
350 s.
Tekijät:
Bäck Saara ym.
Tuotekoodi 012115
39,00 €