Naiset, miehet ja talous

Kuvaako taloustiede ainoastaan miehen käyttäytymistä?\nMitä annettavaa taloustieteellä on keskustelulle sukupuolen merkityksestä eri elämänalueilla?\nVaikuttaako päätöksentekijän sukupuoli hänen tekemiinsä valintoihin?\nKohteleeko globalisaatio naisia ja miehiä samalla tavalla?\n\nTeokseen on koottu sukupuoleen liittyvää kansainvälistä tutkimusta taloustieteen eri aloilta, ja se esittelee myös ajankohtaista tutkimustietoa suomalaisesta työ- ja perhe-elämästä. Siinä pohditaan muun muassa yksilön päätöksentekoa, perhettä, ajankäyttöä, työmarkkinoita, kehityskysymyksiä ja tasa-arvoa.\n\nNaiset, miehet ja talous on välttämätön kaikille, jotka haluavat ymmärtää talouden ja sukupuolikeskustelun välisiä yhteyksiä. Se soveltuu oppikirjaksi taloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden sekä sukupuolitutkimuksen opiskelijoille.

ISBN-10:
978-952-495-115-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
300 s.
Tekijät:
Halko Marja-Liisa , Anne Mikkola & Olli-Pekka Ruuskanen
Tuotekoodi 012110
33,00 €