Kliininen laboratoriotiede

Kliininen laboratoriotiede on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka avaa tämän uuden tieteenalan maailmaa. Teoksessa määritellään tieteenalan perusteet ja tutkimuskohteet sekä tarkastellaan sen tieteenfilosofiaa ja suhdetta lähitieteisiin. Lisäksi selvitetään, millaista tietoa tämä tieteenala tuottaa ja valaistaan sen käsitteitä ja metodeja, muun muassa näyttöön perustuvaa kliinistä laboratoriotoimintaa. Teoksessa esitellään myös kliinisen laboratoriotieteen yliopistokoulutusta ja pohditaan tieteenalan tulevaisuuden haasteita.\n\nTeos on tarkoitettu tiede- ja ammattikorkeakoulujen perusoppikirjaksi sekä kliinisen laboratoriotoiminnan täydennyskoulutuksen materiaaliksi.\n\nTerveystieteiden tohtori Eeva Liikanen työskentelee Terveystieteiden laitoksella Oulun yliopistossa.\n

ISBN-10:
978-951-570-775-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
57 s.
Tekijät:
Liikanen Eeva
Tuotekoodi 012091
27,00 €