Koulusta selviytyminen: opettajan ja oppilaan yhteinen haaste, PALMENIA-sarja 52

Toimiva opetus edellyttää muutakin kuin oppilaiden käyttäytymisen kontrolloimista. Käyttäytymisen ohjaamisen taidot ovat opettajalle tarpeellisia, mutta ne eivät yksinään riitä hyvän opettamisen perustaksi. Ensivaikutelma käytösongelmasta voi myös olla harhaanjohtava. Kun opetusta ja oppimista haittaava ongelma ilmenee, tulisikin huolellisesti analysoida mistä on kyse ennen kuin ryhdytään toimiin häiriön vähentämiseksi. Luokan toimivuus ja työrauha voivat joskus olla vain näennäisiä ja johtuvat voimakkaasta käyttäytymisen kontrollista, joka puolestaan vaikeuttaa oppimista. Koulusta selviytyminen kuvailee sopeutumisen ja sopeuttamisen ilmiöitä, joita opettaja ja kasvattaja kohtaavat työssään. Lähtökohtana on pedagoginen lähestymistapa, joka on opettajan ainoa ammatillinen erityistaito. Oppikirja on tarkoitettu oppilaitosten erityispedagogiikan opettajille ja opiskelijoille ja alan asiantuntijoille.\n

ISBN-10:
9789515707086
Kieli:
fin
Sivumäärä:
209 s.
Tekijät:
Lindh Raimo, Sinkkonen Hanna-Maija
Tuotekoodi 012077
29,00 €