Perehdyttämisen pelikentällä

Perehdyttämistä pidetään kiistatta tärkeänä osana työssä onnistumista. Hyvän perehdyttämisen nähdään tuovan etuja sekä tulokkaalle, vastaanottavalle työyhteisölle että koko organisaatiolle. Perehdyttäminen voidaan nähdä kapeasti tulokkaan opastamisena ja sopeuttamisena työtehtäviinsä. Yhä useammin se nähdään kuitenkin kehittymismahdollisuutena koko työyhteisölle ja organisaatiolle. Tulokkaan osaamista ja näkökulmia halutaan hyödyntää jo perehdyttämisvaiheen aikana.\n\nPerehdyttämisen pelikentällä -kirjassa tarkastellaan perehdyttämistä laajasti, aina lainsäädännöllisistä vaatimuksista yksittäisen perehdyttämistilanteen onnistumisen edellytyksiin. Kirjoittajat liittävät perehdyttämisen organisoinnin ja suunnittelun osaksi yritysten ja organisaatioiden menestyskonseptia. Perehdyttämistä ei voi eikä kannata kopioida, vaan se on luotava osaksi organisaation tapaa menestyä markkinoilla tai toteuttaa perustehtäväänsä.\n\nPerehdyttämisen osallistuu monia toimijoita. Teoksessa käsitellään esimiesten, perehtyjien, henkilöstöammattilaisten, vastaanottavien työyhteisöjen sekä nimettyjen perehdyttäjien näkökulmia perehdyttämiseen. Vaikka yrityksen perehdyttämisen rakenteet olisivatkin tarkkaan mietittyjä ja kunnossa, onnistunut perehdyttäminen todentuu viime kädessä yksittäisissä perehdyttämistilanteissa. Teos on kirjoitettu kaikille perehdyttämisen kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuville. Se sopii erityisesti esimiehille, henkilöstöammattilaisille sekä jokaiselle käytännön perehdyttämistyötä tekevälle.\n\nPäivi Kupiaksella on pitkä kokemus perehdyttäjien, kouluttajien ja muiden ohjaustyötä tekevien valmennuksesta. Hän on aikaisemmin kirjoittanut mm. kirjan Kouluttajana kehittyminen. Päivi Kupias on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja työnohjaaja. Hän työskentelee omassa yrityksessään (www.kupiaskehityspalvelut.fi).\n\nRaija Peltola on toiminut rahoitusalalla esimies- ja asiantuntijatehtävissä useiden vuosien ajan. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja työnohjaaja. Nykyään Raija Peltola kouluttaa ja valmentaa sekä esimiehiä että asiantuntijoita omassa yrityksessään (www.johtamisluotsi.fi).

ISBN-10:
9789515707680
Kieli:
fin
Sivumäärä:
186 s.
Tekijät:
Kupias Päivi, Peltola Raija
Tuotekoodi 012069
31,00 €