Johtamisopit Suomessa, Taylorismista innovaatioteorioihin

Millaista nykyajan johtaminen on ja millaisen perinnön varaan se rakentuu? Mihin johtamisoppeihin Suomessa on nojattu ja nojataan nykyään? Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita? Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisoppien synnyn, sisällön ja perinnön. Teos selvittää, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat johtamiskäytäntöjä ja millaisia tekniikoita ne tarjoavat uudistusten toteuttamiseen. Teoksessa tarkastellaan myös sitä, miten eri johtamisparadigmat vaikuttavat johtajiin ja alaisiin.\n\nJohtamisopit Suomessa sopii johtamisen, organisaatiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja organisaatioviestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille. Johtavassa asemassa työskentelevät voivat hyödyntää teosta kehittäessään johtamistaan.\n\nSisällys:\n1. Johdanto: johtamisparadigmojen historiallinen jatkumo\n2. Tieteellinen liikkeenjohto: tehokkuutta työtä rationalisoimalla\n3. Ihmissuhdekoulukunta: humaanimpi työyhteisö - vähemmän konflikteja\n4. Johtamisen rakenneanalyyttinen paradigma: tuottavuutta rakenteita muokkaamalla\n5. Organisaatiokulttuuriteoriat: sitoutuneet työntekijät - pienempi vaihtuvuus\n6. Innovaatioparadigma: kilpailukykyä jatkuvasti uusiutumalla\n7. Johtopäätökset: yhteiskunnalliset tekijät paradigmojen omaksumisessa

ISBN-10:
978-952-495-066-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
397 s.
Tekijät:
Seeck Hannele
Tuotekoodi 012057
39,00 €