Kenen sukupolveen kuulut?, Suurten ikäluokkien tarina

Millainen sukupolvi Suomeen toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat? Miten ja missä mielessä suuret ikäluokat ovat saman­aikaisesti yhteiskunnallinen sukupolvi olematta kuitenkaan yhtenäinen ryhmä? Teos kokoaa yhteen tämänhetkisen tutkimustiedon suurista ikäluokista. Se jäsentää suuria ikäluokkia sukupolvena uudella tavalla. Keskeisiä ovat suurten ikäluokkien jäsenten itsensä kertomat elämäntarinat.\n\nTeoksessa ei tutkita vain sitä, mitä suuret ikäluokat ovat tehneet ja saaneet aikaan ja miten he eroavat heitä vanhemmista ja nuoremmista ikäluokista. Ennen kaikkea siinä selvitetään suurten ikäluokkien tietoisuutta itsestään sukupolvena: miten suurten ikäluokkien jäsenet omien kokemustensa perusteella kuvaavat omaa sukupolveaan?\n\nNäyte:\nSuurten ikäluokkien sukupolvikokemukset ovat kerrostuneita: tietylle ikäluokan vähemmistölle 1960- ja -70-lukujen liikkeissä toimiminen on peittänyt alleen koko ikäluokalle yhteiset sukupolvikokemukset, jotka liittyivät ikäluokan lähtökohtaisiin lapsuuden olosuhteisiin. Tälle joukolle keskeisin sukupolvikokemus on jälkikäteisnäkökulmasta nimenomaan tietyissä sosiaalisissa liikkeissä toimiminen itsessään eikä jokin kyseiset liikkeet synnyttänyt murros. Kuitenkin nuo sosiaaliset liikkeet ovat välillisesti, Vanhan valtauk­sen kaltaisten sukupolven kulttuuristen ikonien kautta, vaikuttaneet lähes koko ikäluokan elämään ja kuvaan itsestään. Suhtautuminen 60-luvun radikalismiin, joka on karkeistava sosiaalinen representaatio, muodostaa keskeisen suurten ikäluokkien sisäisen rajalinjan. Tämän takia suurten ikäluokkien sukupolvitietoisuus on yhä poliittisesti latautunutta. Sukupolvitietoisuuden tasolla suuret ikäluokat ja 60-luvun sukupolvi ovat täysin eri asioita. Käsitys suurista ikäluokista yhtenäisenä, samankaltaisten arvojen ja päämäärien yhdistämänä sukupolvena, jota 1960- ja 70-lukujen sosiaalisiin liikkeisiin osallistuneiden 60-luvun sukupolvi jollain tavoin eturintamana edustaisi, on pelkkä myytti. Toisaalta tuo edustavuuden myytti on kaikkien yhteiskunnallisten sukupolvien olemassaolon takaaja ja keskeinen rakennusaine.\n

ISBN-10:
978-952-495-063-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
319 s.
Tekijät:
Purhonen Semi, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim.)
Tuotekoodi 012055
33,00 €