Yhteiskunnallinen lääketutkimus, Ideasta näyttöön

Sosiaalifarmasia on tutkimusala, jossa sovelletaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Ne eivät kuitenkaan ole luonnontieteellisen pohjakoulutuksen saaneille farmasian opiskelijoille kovin tuttuja. Siksi tämä menetelmäopas on kirjoitettu nimenomaan farmasian näkökulmasta ja alan esimerkkejä apuna käyttäen.\n\nTeos esittelee sosiaalifarmasian tutkimusperinnettä ja lähtökohtia. Lisäksi kirjoittajat kuvaavat oman kokemuksensa pohjalta keskeisiä sosiaalifarmasiassa käytettyjä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. He antavat käytännön ideoita ja vinkkejä tutkimuksen teosta sekä siitä, mitä asioita erityisesti aloittelevan tutkijan olisi hyvä tutkimuksessaan huomioida. Kirjoittajien tavoitteena on ollut luoda opiskelijoille mahdollisimman konkreettinen työväline.\n\nSisällys:\n1. Johdatus yhteiskunnalliseen lääketutkimukseen\nSosiaalifarmaseuttisen tutkimuksen sisältö ja kehittyminen Suomessa\nYhteiskunnallisen lääketutkimuksen teoreettinen perusta\nTutkimusaiheen valinnasta tutkimussuunnitelmaan\nTutkimusetiikka yhteiskunnallisessa lääketutkimuksessa\n2. Keskeiset yhteiskunnallisessa lääketutkimuksessa sovelletut tutkimusmenetelmät\nKvantitatiiviset tutkimusmenetelmät\nKyselytutkimus\nLääkkeiden kulutuksen ja käytön tutkiminen\nRekisteritutkimus lääke-epidemiologiassa\nInterventiotutkimus\nLaadulliset tutkimusmenetelmät\nHaastattelututkimus\nHavainnointi tutkimusmenetelmänä\nKonsensusmenetelmät - esimerkkinä Delfoi-menetelmä\nLaadullisen aineiston analyysi\nLaadullisen tutkimuksen luotettavuus\nTriangulaatio - erilaisten tutkimuksellisten lähestymistapojen yhdistäminen

ISBN-10:
978-951-570-758-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
253 s.
Tekijät:
Hämeen-Anttila Katri & Nina Katajavuori (toim.)
Tuotekoodi 012050
31,00 €