Ei meidän pihallemme!, Paikalliset kiistat tilasta

Kun omille kotinurkille suunnitellaan vaikkapa yksinäisten miesten asuntolaa, se herättää monissa pelkoa ja vastustusta. Mistä kumpuavat alueiden ja paikkojen käyttöön liittyvät häiriön ja haitan kokemukset, ennakkoluulomme tai pelkomme? Miksi lähes kaikki sosiaalisen asuntotuotannon hankkeet kohtaavat vastustusta? Hankkeet saatetaan tunnustaa hyviksi, mutta sopimattomiksi juuri meidän nurkillemme.\n\nMyös kaatopaikkahanke, teollisuuslaitoksen päästöt tai ydinjätteiden loppusijoitus kunnan alueelle saattaa nostattaa kansanliikkeen. Huoli oman ympäristön hallinnan, omaksi koetun tilan menetyksestä uhkaa yksilön perusturvallisuutta. Teos on tuore avaus tähän arkiseen mutta samalla globaaliin ilmiöön, jota kutsutaan myös nimellä NIMBY (not in my backyard). Aihetta tarkastellaan sekä käytännön esimerkein että teoreettisen pohdinnan avulla. Paikalliset kiistat tilasta kytketään myös laajempiin kaupunkiasumisen ja -suunnittelun sekä sosiaalipolitiikan ja ympäristöpolitiikan kysymyksiin.\n\nNäyte:\nKehitysvammaisten arveltiin valtaavan puistot ja uimarannat, jolloin paikallisille ei jäisi enää tilaa. Tai ainakaan ne eivät olisi enää niin mieluisia tavallisille ihmisille. Tarkoitettiinko tällä siis sitä, että paikalliset eivät enää voisi tai haluaisi käyttää heille rakkaita puistoja, koska siellä olisi vaara törmätä kehitysvammaisiin? Osittain tämä toteutuikin, kun pojat asuntolan valmistuttua lakkasivat pelaamasta jalkapalloa viereisellä kentällä. Eihän siellä voi pelata, kun vammaiset katsovat ikkunasta, tokaisi eräs äiti. Niinpä niin, raajarikkoja ei suvaita edes kentän laidalla.\n\nSisällys:\nEi meidän teollisuusalueelle - asunnottomien asuttamisen vastustus paikallisidentiteetin tiivistymisenä\nNimby-ilmiö tapaus Marjaniemen valossa\nKaatopaikka takapihalla - asukkaiden kokemuksia Myllypuron Alakiventien tapauksesta\nUraanikaivoksien vastustaminen. NIMBYjen normaalius geopoliittisissa ja talousjärjestelmien kehyksissä\nNaapuruussuvaitsevuus. Tuetun asumisen ja palvelutoiminnan yhteys lähiympäristöön ja kaupunkisuunnitteluun\nNimby maankäytön konfliktien kehyksenä - rajaamisen vaikutukset ja vaihtoehdot\nNIMBY-kiistojen ymmärtäminen ja selittäminen\nNIMBY-kiistojen ratkaisumallit. Sijoituspäätösten sanelusta kohti vuorovaikutteista suunnittelua\nEpilogi: NIMBY yhteiskunnan ja tutkimuksen dilemmana

ISBN-10:
978-952-495-054-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
320 s.
Tekijät:
Kopomaa Timo, Lasse Peltonen & Tapio Litmanen (toim.)
Tuotekoodi 012048
29,00 €