Anarkismi, avantgarde, terrorismi, Muutamia strategioita järjestyksen sotkemiseksi

Missä ovat anarkismin ideologiset juuret? Millainen oli Leo Tolstoin ja Mahatma Gandhin suhde anarkismiin? Miksi niin moni poliittinen ja intellektuaalinen liike sai alkunsa Euroopassa maailmansotien välillä? Miten suomalaiset ovat vaikuttaneet yhdysvaltalaisessa ammattiyhdistystoiminnassa? \n\nAnarkismi, avantgarde, terrorismi tarjoaa perustiedot eräistä keskeisistä viimeisen 150 vuoden aikana vaikuttaneista aatteista ja ilmiöistä, jotka ovat tähtäävät vallitsevan järjestyksen häiritsemiseen. Näiden ilmiöiden teoriaksi mielletään anarkismi. Taiteisiin liittyvä, perinteitä rikkova avantgarde puolestaan voidaan mieltää anarkismin esteettiseksi ulottuvuudeksi. Myös modernin terrorismin voidaan ajatella syntyneen rinnan anarkismin kehityksen kanssa. \n\nTeoksessa pohditaan anarkismin ideologisia juuria sekä selvitetään sen historiallista kehitystä. Avantgarde-liikkeistä tarkastellaan erityisesti italialaista avantgardea ja kulttuurianarkismia sekä ranskalaista surrealismia. Lisäksi käsitellään sitä, miten natsi-Saksassa pyrittiin tukahduttamaan kaikenlaista rappiotaidetta. Terroristiliikkeistä esille tulevat yhdysvaltalainen IWW, saksalainen Punainen armeijakunta (RAF) ja italialainen Punaiset prikaatit. \n\nAnarkismi, avantgarde, terrorismi antaa näkökulmia kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää yhteiskunnallisen kehityksen monilinjaisuuden. Näin teos myös herättää pohtimaan, mikä näistä lähtökohdista käsin ja ne huomioon ottaen on tulevaisuuden suunta. \n\nKOHTALOITA \nPerinteiset humanistiset arvot olivat sodan keskellä osoittautuneet merkityksettömiksi. Turhaan kuolleiden toverien muisto, morfiinin ja oopiumin sekoittamat, rikki menneet ihmiset, omat pelot ja syyllisyydet olivat jättäneet jälkensä. Sisäisen kaaoksen keskellä jotkut omaksuivat dandyn, jotkut päämäärättömän juhlijan, jotkut terroristin roolin.\n- Ulla Vihanta: Pariisissa 1920-luvulla syntyneen surrealismin anarkistisista taustoista ja tavoitteista\n\nVailla työtä olevat työläiset kiertelivät ympäri maata ja liikkuivat ryhmissä. Usein he kulkivat pummilla tavarajunissa, hyppäsivät niihin vauhdissa tai niiden pysähtyessä risteysasemille. Matkoillaan he leiriytyivät sopiviin paikkoihin, ja leiritulilla syntyi oma kulttuurin alalajinsa. Näitä kulkijoita nimitettiin hoboiksi, ja heidän laulujaan lauluja laulettiin eri puolilla maata.\n- Auvo Kostiainen: IWW - kohti anarkosyndikalistista maailmanjärjestystä\n

ISBN-10:
978-952-495-027-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
310 s.
Tekijät:
Härmänmaa Marja & Mattila Markku (toim.)
Tuotekoodi 012032
31,00 €