Suomen väestö

Suomen väestö on ajantasainen, laaja yleisesitys maamme väestönkehityksestä ja väestöilmiöistä kuten hedelmällisyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä. Sen avulla lukija saa hyvän kuvan Suomen väestönkehityksen erityispiirteistä ja yhtäläisyyksistä verrattuna muihin Euroopan maihin. Teoksessa käsitellään muun muassa väestön ikääntymistä ja siihen varautumista, maaseudun tyhjentymistä sekä siirtolaisuuden merkitystä Suomen väestönkehitykselle. Samalla teos on analyyttinen puheenvuoro Suomen väestön tulevaisuutta pohtivassa keskustelussa. Suomen väestö sopii yliopistolliseksi oppikirjaksi sekä jokaiselle suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneelle. Runsaiden väestötieteellisten taulukoiden ja kaavojen ansiosta teos toimii myös alan käsikirjana. \n\nTIESITKÖ TÄMÄN SUOMALAISISTA?\nAviottomina syntyneiden osuus on 41 % lapsista.\n40 %:ssa asuntokunnista asuu yksi henkilö.\nMuuttotappioalueilla väestö vanhenee muuta Suomea nopeammin.\nMaastamuuton huippuvuodet olivat 1969-1970.\nNaiset eroavat 41- ja miehet 43-vuotiaina.\n85-vuotiaista naisista 60 % asuu yksin.\nVuonna 1570 savolaisia oli 22 000.\nSuomalainen kuolee useimmiten sepelvaLtimo­tautiin.\n

ISBN-10:
978-951-662-963-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
351 s.
Tekijät:
Koskinen Seppo, ym. (toim.)
Tuotekoodi 012019
36,00 €