Argumentaatio ja tulkinta - Laadullinen asennetutkimus lähestymistapana

Ovatko asenteet ihmisten ominaisuuksia vai syntyvätkö ne vuorovaikutustilanteissa? Entä paljastavatko tavat perustella omia kannanottoja jotain uutta myös asenteista? Laadullinen asennetutkimus ottaa kantaa näihin kysymyksiin: se yhdistää toisiinsa asenteiden ja arvojen tutkimuksen sekä kielenkäyttöä ja argumentaatiota korostavan retorisen sosiaalipsykologian näkökulman. Sen teoreettisena lähtökohtana on asenteiden tarkastelu osana sosiaalista vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Argumentaatio ja tulkinta selvittää laadullisen asennetutkimuksen teoreettisia perusteita sekä esittelee konkreettisia esimerkkejä lähestymistavan soveltamisesta käytännön tutkimustyöhön. Esimerkkitapauksissa on tutkittu muun muassa yrittäjien asennoitumista uskontoon ja läheisiin asiakassuhteisiin, nuorten naisten suhtautumista syömisen kontrollointiin, sosiaalityöntekijöiden näkökulmia huumeiden käyttäjien toimintaan, vanhempien suhdetta asiantuntijuuden käyttöön kasvatuksessa sekä asennoitumista tietoverkkojen ja tietotekniikan käyttöön yrityksissä. Teos soveltuu erityisesti sosiaalipsykologian oppikirjaksi, mutta sitä voidaan käyttää apuvälineenä myös muissa käyttäytymis-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteissä.

ISBN-10:
978-952-495-011-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
270 s.
Tekijät:
Vesala Kari Mikko & Rantanen Teemu (toim.)
Tuotekoodi 012016
28,00 €