Mitä on tutkimus?

Nykyään harva voi välttyä tutkimustiedon kanssa työskentelemiseltä. Mitä on tutkimus? johdattaa argumentaation, väittelyn ja retoriikan kautta tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja soveltamiseen. Väittely on aina kilpailua asioiden tai henkilöiden välillä. Teos haastaa lukijansa pohtimaan, minkälaisia sosiaalisia sääntöjä tutkimukselle olisi rakennettava, jotta kilpailu tieteessä edistäisi hyvää tutkimusta eikä pelkästään meriittien keräämistä. Teos tarjoaa ajankohtaiset lähestymistavat kausaliteettia, selittämistä, määrällisen ja laadullisen tiedon suhdetta sekä teorian ja käytännön suhdetta koskeviin kysymyksiin. Argumentaatio-, väittely- ja retoristen taitojen harjoittamista varten Mitä on tutkimus? sisältää pohdintakysymyksiä sekä aineistotehtäviä ratkaisuineen. Teos soveltuu niin aloitteleville opiskelijoille kuin eri alojen asiantuntijoillekin.

ISBN-10:
951-662-932-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
150 s.
Tekijät:
Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa
Tuotekoodi 011993
27,00 €