Ihmistieteet tänään

Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden - ihmistieteiden - asemasta on keskusteltu vilkkaasti. Onko ihmistieteiden tutkimuskohde ratkaisevasti erilainen kuin muiden tieteiden? Voidaanko ihmistieteissä puhua totuudesta ja objektiivisuudesta? Minkälaista tietoa ihmistieteilijät käsittelevät, ja mitä uutta he luovat? Teos tarjoaa ajankohtaisia näkökulmia tieteellisen tiedon rakentumiseen ihmistieteissä. Kirjoittajat tarkastelevat sitä, mistä asemasta ja minkälaisin keinoin tutkija lähestyy tutkimuskohdettaan. Ihmistieteiden moninaisuutta ilmentää kirjoittajien käyttämien tutkimusaineistojen vaihteleminen antiikin piirtokirjoituksista 1600-luvun kaskuihin, suomalaiseen taidekritiikkiin ja nykyaikaisen aivokuvantamisen tuloksiin. Teos on tarkoitettu tutkijoille ja opiskelijoille sekä muille inhimillisen todellisuuden rakentumisesta, selittämisestä ja tulkitsemisesta kiinnostuneille.\n\n

ISBN-10:
951-662-935-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
367 s.
Tekijät:
Meurman-Solin Anneli & Ilkka Pyysiäinen (toim.)
Tuotekoodi 011960
33,00 €