Julkisen ja yksityisen rajalla

Viime vuosituhannen loppupuolella alkanut palvelutoiminnan muutos muokkaa julkisen sektorin tuottamia, rahoittamia tai erityissäädöksin ohjaamia palveluja. Muutos vaikuttaa palvelujen käyttäjien asemaan ja palvelujen tuottamisen ja rahoittamisen tapoihin.

Terveydenhuollon potilaat ja sosiaalihuollon asiakkaat nähdään kuluttajina ja kumppaneina. Yritysten, järjestöjen ja omaisten tuottamien palvelujen halutaan lisääntyvän. Perustetaan suuria ja myös kansainvälisiä julkisia, yksityisiä ja julkisyksityisiä palvelutuotanto-organisaatioita ja -ketjuja. Syntyy myös mikroyrityksiä, esimerkiksi sosiaaliseen yrittäjyyteen perustuvia palvelukonsepteja, kapeaan erityistehtävään keskittyviä organisaatioita ja eri organisaatioiden toimintoja yhteen sovittavia välittäjäorganisaatioita. Julkisen rahoittajan rinnalle haetaan uusia yksityisiä rahoittajia ja rahoitusmekanismeja, kuten palveluseteleitä ja vakuutuksia ja palvelujen käyttäjien aikaisempaa runsaampaa omarahoitusta. Muutokset heijastuvat myös palvelualan ammatteihin, tavoitteisiin, etiikkaan ja koulutukseen.

Kirjassa Tampereen yliopiston eri tieteenaloja edustavat tutkijat käsittelevät julkisen sektorin tuottamien, rahoittamien ja erityissäädöksin ohjaamien palvelujen muutosta palvelujen käyttämisen, hallinnan, johtamisen ja ohjaamisen näkökulmasta. Kirja soveltuu oppikirjaksi korkeakouluopiskelijoille ja palvelutoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja tuottamisesta vastuussa oleville sekä yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.


ISBN-10:
978-951-44-8909-9
Kieli:
suomi
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
391
Tekijät:
Anttonen Anneli, Haveri Arto,Lehto Juhani ja Palukka Hannele (toim.)
Viivakoodi 9789514489099
Tuotekoodi 28020072
Tekijä S=YHT Anttonen, Anneli, Haveri, Arto, Lehto, Juha
32,00 €