Energiavalta: Eliitti ja kansalaiset muuttuvilla

Energiahuollon valtiollisen säätelyn 1980-luvun puolivälissä alkanut purkaminen huipentui sähkömarkkinalain säätämiseen vuonna 1995, jolloin sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. Energiapolitiikan markkina-painotteisen ohjauksen kausi jäi kuitenkin lyhyeksi ja säätely palasi 2000-luvulla energiapolitiikkaan Euroopan unionin kautta.

Energiavalta-teoksessa kysytään, miten energiamarkkinat toimivat, mikä on kansallisen energiapolitiikan liikkumavara suhteessa EU:hun ja miten energiapolitiikan ohjaus- ja säätelyjärjestelmän muutos ja toimintaympäristön kansainvälistyminen ovat vaikuttaneet energiapolitiikan valtarakenteisiin Suomessa 1980-luvun lopun jälkeen. Ovatko vanhat energiaeliitit säilyttäneet asemansa pelisääntöjen muutoksista huolimatta energiapolitiikan vallan ytimessä vai ovatko ympäristöviranomaiset ja -järjestöt kyenneet haastamaan niitä? Uskovatko kansalaiset voivansa enemmän vaikuttaa energiapolitiikkaan edustuksellisen demokratian kautta vai omilla kulutusvalinnoillaan?

Teos perustuu useisiin kansalaisille suunnattuihin kyselytutkimuksiin ja energia-alan asiantuntijoiden haastatteluihin. Se on tarkoitettu sekä yhteiskuntatieteelliseksi oppikirjaksi korkeakouluihin että puheenvuoroksi energiamarkkinoiden toimivuudesta käytävään keskusteluun, mutta soveltuu myös kaikille energiapoliittisesta keskustelusta kiinnostuneille kansalaisille.


ISBN-10:
978-951-44-8156-7
Kieli:
suomi
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2010
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
272
Tekijät:
Ruostetsaari Ilkka
Viivakoodi 9789514481567
Tuotekoodi 28020025
Tekijä S=YHT Ruostetsaari, Ilkka
29,00 €