Yrittäjyyden jäljillä, työelämän poluilla – innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 139

Innovaatiot voidaan mieltää ja määritellä monella eri tavalla. Turun ammattikorkeakoulun harjoittamassa innovaatiopedagogiikassa lähdetään siitä, että innovaatio on sellaista osaamisen kehittämistä, joka johtaa työelämässä hyödynnettävään kestävään ideaan, osaamiseen tai muuhun käytäntöön. Innovaatiopedagogiikan mukaan innovatiivinen ammattitaito on alasta riippumatonta.\n\nTämä julkaisu on suunnattu erityisesti niiden yritysten ja muiden työyhteisöjen edustajille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa toimintaansa. Se tarjoaa käytännönläheisiä esimerkkejä eri Turun ammattikorkeakoulun tulosalueilla toteutuvasta yritysyhteistyöstä.\n\nKyseessä on ensimmäinen koko Turun ammattikorkeakoulun yhteinen innovaatiopedagogiikkaa käsittelevä julkaisu, jonka laatimiseen on osallistunut henkilökuntaa korkeakoulun kaikilta tulosalueilta, alasta riippumatta.\n

ISBN-10:
978-952-216-289-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
109 s.
Tekijät:
Lappalainen Harri, Lehto Anttoni & Penttilä Taru (toim.)
Tuotekoodi 010755
23,00 €