Työelämää kehittämässä – ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 67

Kehittämisosaaminen on keskeinen taito tämän päivän työmarkkinoilla. Työelämä tarvitsee osaajia, jotka tunnistavat muutostarpeita omassa työssään ja työyhteisössään ja hakevat aktiivisesti uusia ratkaisuja käytännön ongelmiin. Lisäksi tarvitaan asiantuntijoita, jotka vetävät kehittämisprosesseja sekä tukevat työntekijöitä ja työyhteisöjä muutoksen toteuttamisessa.\n\nJulkaisu toimii johdantona projektimaiseen työhön ja kehittämisprojekteihin esitellen erilaisia työelämän kehittämisen muotoja ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Julkaisun artikkelit kuvaavat tapoja, joilla työtä ja työyhteisöjä voidaan kehittää rakentamalla uusia toimintatapoja ja luomalla työntekijöille välineitä kehittyä omassa työssään.\n\nArtikkelikokoelma on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita projektimaisesta kehittämisestä tai yhteistyökumppanuudesta ammatti-korkeakoulun kanssa. Teosta voidaan hyödyntää myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon oppimateriaalina. Julkaisussa esiteltävät case-esimerkit ovat Hyvinvointipalvelut-tulosalueelta, mutta ne ovat sovellettavissa myös muiden alojen kehittämistoimintaan. Teoksen kirjoittajat ja toimittajat työskentelevät Turun ammattikorkeakoulussa erilaisissa kehittämistehtävissä.\n\n

ISBN-10:
978-952-216-261-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
129 s.
Tekijät:
Hautala, Tiina; Ojalehto, Mira & Saarinen, Johanna (toim.)
Tuotekoodi 010750
25,00 €