Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 5 – teemana täydennyskoulutus, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 123

Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin -sarjan asiantuntija-artikkeleissa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen opetuksen kehittämistä. Viidennen vuosijulkaisun teema on täydennyskoulutus.\n\nTyöelämän ja yhteiskunnan jatkuvat muutokset lisäävät haasteita työelämässä vaadittavalle osaamiselle ja sen ylläpidolle. Päättäjien, työelämän ja kouluttajien on löydettävä yhteinen suunta Suomen kilpailukyvyn ja suomalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Erityisesti täydennyskoulutuksen keinoin voidaan vaikuttaa työikäisen väestön kouluttautumiseen ja osaamisen kasvuun. Myös työelämän määrällisten ja laadullisten koulutustarpeiden ennakoinnin merkitys kasvaa työvoiman tarjonnan pienentyessä.\n\nTurun ammattikorkeakoulu on toiminut kumppanina alueen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön osaamisen ja työyhteisöjen toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä. Julkaisussa kuvataan Terveysala-tulosalueen täydennyskoulutusta työelämän kehittäjäkumppanina.\n\n

ISBN-10:
978-952-216-232-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
66 s.
Tekijät:
Häkkinen, Tiina (toim.)
Tuotekoodi 010748
23,00 €