Lihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 60

Lihakseen annettava injektio on kuulunut sairaanhoitajien lääkkeenannon menetelmiin jo kauan. Injektionanto on tärkeä ja suhteellisen turvallinen parenteraalisessa lääkehoidossa käytetty menetelmä, mutta se edellyttää oikean tutkittuun tietoon perustuvan antotekniikan käyttämistä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vain osa lihakseen tarkoitetuista injektioista päätyy oikeaan paikkaan. Injektiota annettaessa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota injektiopaikan ja -neulan valintaan, injektiotekniikkaan sekä komplikaatioriskeihin.\n\nLihaksensisäisen injektion turvallinen antaminen -oppimateriaalin tavoitteena on tuoda tämän hetkistä tietoa lihakseen annettavan injektion tekniikasta kaikkien hoitotyön ammattilaisten ja opiskelijoiden hyödynnettäväksi. DVD sisältää diaesityksen turvallisesta IM-injektion antamisesta sekä videoleikkeitä opetuksen tueksi. Materiaali on suunniteltu opetuskäyttöön ja soveltuu myös käytettäväksi oman osaamisen päivittämiseen.\n\n\n

ISBN-10:
978-952-216-206-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
Diaesitys + videoleikkeitä
Tekijät:
Sulosaari Virpi, Erkko Päivi & Ojala Sanna
Tuotekoodi 010747
20,00 €