Erityisestä edistävään – mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 112

Mielenterveys on keskeinen osa terveyttä. Positiivinen mielenterveys on voimavara, joka voidaan määritellä yksilöllisten tekijöiden, kokemusten, sosiaalisen vuorovaikutuskentän, yhteiskunnan rakenteiden, resurssien ja kulttuuristen arvojen kautta. \n\nMielenterveyden edistäminen on laaja-alaista ja prosessiluonteista sekä yksilön että yhteisön hyvinvointiin vaikuttamista. Lainsäädännössä velvoite vastata alueensa mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on asetettu kunnille tai kuntainliitoille. Mielenterveyspalvelujen laatusuositukset edellyttävät, että kunnalla on mielenterveystyön kokonaissuunnitelma. Nykyiset toimenpide-ehdotukset edellyttävät yli hallintorajojen tapahtuvaa yhteistyötä.\n\nJulkaisussa esitellään Erityisestä edistävään -hankkeessa kehitetyt toimintamallit, joiden avulla vahvistettiin työntekijöiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden valmiuksia kohdata ja tunnistaa mielenterveystyön edistämiseen ja mielenterveysongelmien hoitoon liittyviä tilanteita. Samalla parannettiin asiakaspalvelua työntekijöiden yhteistyön kehittyessä Salon seudun eri hallintokuntien ja toimijoiden välillä.\n\nTeoksessa kuvattu projekti on osa Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen Lääkehoito- ja terveysosaaminen -T&K-ohjelmaa.\n

ISBN-10:
978-952-216-200-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
96 s. & 23 liites.
Tekijät:
Leino Irmeli, Wiirilinna Ulla, Päivärinne Marita, Anttila Liisa & Makkonen Pekka
Tuotekoodi 010743
23,00 €