Friski – elämänhallinnan oppimateriaali, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 59

Friski-oppimateriaalin tarkoituksena on tukea nuoren kasvua aikuiseksi, saada hänet pohtimaan identiteettiään, elämäntapojaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä ottamaan itse vastuuta omasta arjestaan.\n \nFriski on suunnattu erityisesti nuoria ammatilliseen koulutukseen valmistaville tahoille, joiden opetussuunnitelma edellyttää oppilaiden sosiaalisten taitojen vahvistamista ja opinpolulla etenemisen tukemista. Tehtävien avulla nuori saa valmiuksia elämäntaitojen oppimiseen ja ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen. \n\nOppimateriaali sopii käytettäväksi yleisesti opintojen ohjauksessa tai oppitunneilla yläkoulussa, nuorten työpajoissa tai muussa nuorten parissa tehtävässä työssä, mutta myös lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Oppimateriaalia voivat hyödyntää opettajat, ohjaajat, sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, koulukuraattorit, nuorisotyöntekijät, urasuunnittelijat tai kuntoutuksen ohjaajat. Friski on joustava: siitä voi valita yksittäisiä tehtäviä tai sen sisällöistä voi rakentaa rungon vaikkapa henkilökohtaisille opiskelusuunnitelmille.\n\nFriski-oppimateriaaliin sisältyy painettu käsikirja ja elektroninen työkirja, jonka sivuista jokainen nuori voi halutessaan koostaa oman portfolionsa.\n

ISBN-10:
978-952-216-199-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
käsikirja 53 s. & työkirja 72
Tekijät:
Kivinen Outi (toim.)
Tuotekoodi 010742
33,00 €