Tutkien terveyttä 2009–2010, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 102

Tutkien terveyttä on Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminnan vuosikirja. Esiteltävät hankkeet on toteutettu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa uutta tietoa tuottamalla ja soveltamalla. \n\nArtikkeleissa kuvataan terveysalan tutkimuksia ja projekteja, joiden tavoitteena on strategisen, ammatillisen ja kansalaisten terveysosaamisen edistäminen. Julkaisussa esitellään mm. lasten hoitotyön laadun kehittämistutkimus, Irti infektioista -projekti sekä Ekotori-hanke, jossa on kehitetty terveyspalveluja pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi julkaisussa on artikkelit viestinnästä tuloksellisessa tutkimus- ja kehitystoiminnassa, Terveysala-tulosalueen Lääkehoito-osaamisen kehittämiskeskus Loisteesta, opinnäytetöistä strategiatyön osana, opiskelijoiden tietoteknisistä valmiuksista opintojen alussa sekä kansalaisten liikuntamotivaatiosta sauvakävelytutkimuksen yhteydessä.\n\nTeoksessa kuvatut projektit kuuluvat Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen Lääkehoito- ja terveysosaaminen -T&K-ohjelmaan.\n

ISBN-10:
978-952-216-174-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Lind Kaija, Saarikoski Mikko & von Schantz Marjale (toim.)
Tuotekoodi 010740
23,00 €