Ihminen ja musiikki – musiikillisen vuorovaikutuksen ulottuvuuksia, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 57

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa järjestettiin keväällä 2010 Ihminen ja musiikki -foorumi. Foorumissa viisi asiantuntijaa avasi omalta kannaltaan näkökulman ihmisen ja musiikin suhteeseen tai merkitykselliseen vuorovaikutukseen musiikin äärellä. Musiikin terapeuttisuuden juuret ja mahdollisuudet olivat foorumissa myös voimakkaasti esillä. \n\nFoorumi kuului osana ESR-rahoitteiseen hankkeeseen Musiikkikoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen Musicare-verkostossa. Musicare-verkostossa turkulaiset musiikin koulutusinstituutiot tekevät yhteistyötä, jolla parannetaan ja monipuolistetaan musiikinopiskelun mahdollisuuksia. Verkosto osallistuu myös aktiivisesti musiikin alan työelämäyhteistyöhön.\n\nJulkaisuun on koottu Ihminen ja musiikki -foorumin asiantuntijoiden esitykset. Kirja on tarkoitettu tiedon ja innoituksen lähteeksi jokaiselle, joka on kiinnostunut musiikin ja musiikin parissa toimimisen vaikutuksista elämään ja hyvinvointiin.\n

ISBN-10:
978-952-216-176-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
117 s.
Tekijät:
Lilja-Viherlampi Liisa-Maria
Tuotekoodi 010739
25,00 €