Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 4: teemana aikuiskoulutus, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 101

Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin -sarjan asiantuntija-artikkeleissa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen opetuksen kehittämistä. Neljännen vuosijulkaisun teema on aikuiskoulutus. Artikkeleissa kuvataan sisäisen aikuiskoulutusyksikön Terveys-AIKOn toimintaa innovaatioympäristönä sekä ammattikorkeakoulututkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten kehitystyötä ja sen tuloksia.\n\nArtikkelit kertovat mm. opinnäytetyön kolmikantamallin toteutuksesta, näyttöön perustuvan toiminnan opettamisesta sekä maahanmuuttaja-sairaanhoitajista työelämän kehittäjinä. Julkaisussa esitellään myös muita aikuiskoulutukseen kehitettyjä toiminta- ja opetusmalleja kuten johtamisosaamisen soveltamismalli, tiimituutorointimalli ja projektitoimintamalli.\n

ISBN-10:
978-952-216-172-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
141 s.
Tekijät:
Ahonen Pia & Koivuniemi Sirkku (toim.)
Tuotekoodi 010735
23,00 €