Miten meni mitoitus, onnistuiko oppiminen? OPMITKU-hankkeen loppuraportti, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 97

Opintojen mitoitus on osa opetussuunnitelmatyötä, ja sen lähtökohtana ovat tutkintojen osaamisvaatimukset, opetussisällöt sekä opetus- ja arviointimenetelmät. Oikea mitoitus on myös yksi tärkeä koulutuksen laatuun vaikuttava tekijä.\n \nOpetuksen mitoitus ja kuormittavuus (OPMITKU) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimuksellista tietoa opintojen ja opetuksen mitoitustyön pohjaksi sekä selvittää opiskelijoiden ajankäyttöä ja kuormittavuuden kokemuksia. Hanke toteutettiin vuosina 2007–2009 opetusministeriön rahoittamana koulutuksen kehittämishankkeena. Hankkeessa olivat mukana Helsingin ammattikorkeakoulu (Stadia, 1.8.2008 alkaen Metropolia Ammattikorkeakoulu), Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. \n\nJulkaisussa esitellään hankkeen aikana tehtyjä tutkimuksia. Tavoitteena on kytkeä mitoitus ja kuormittavuus oppimisen kokonaisuuteen sekä pohtia siihen liittyviä teemoja. Julkaisu sisältää myös mitoitussuosituksen, joka on laadittu tässä hankkeessa tehtyjen tutkimustulosten perusteella. Julkaisun artikkelit on jaoteltu kolmeen teemaan: opintojen mitoitus, opiskelijan ajankäyttö sekä opintojen kuormittavuus.

ISBN-10:
978-952-216-150-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
205 s.
Tekijät:
Harjulahti, Eeva, Metsävuori, Leena (toim.)
Tuotekoodi 010730
23,00 €