Lasten ja nuorten osallisuuden tukeminen lastensuojelutyössä, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 51

Vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain yksi kantava periaate on osallisuuden vahvistaminen, joka tarkoittaa muun muassa lapsen mielipiteen selvittämistä ja hänen kuulemistaan lastensuojelun päätöksenteossa. Lasten ja nuorten entistä laajempi osallisuus omaan yhteisöön ja yhteiskuntaan tuo lisää haasteita ja työtehtäviä lastensuojelun toimijoille.\n\nTeos sisältää osallisuutta käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita, lastensuojelun tukipalvelun ja perhetyön, yhteisökokouksen, lastenkotiin kotiutumisen ja muiden työmenetelmien dokumentointeja sekä osallistavan työotteen kuvauksia. Turun ammattikorkeakoulun sosionomi- ja erikoistumisopintojen opiskelijat ovat tehneet teoksen sisältämät työkäytäntöjen dokumentoinnit opinnäytetöissään ja kehittämistehtävissään yhteistyössä lastensuojelun työyhteisöjen ja työntekijöiden kanssa. Dokumentointeihin on sisällytetty kuvaukset niistä välineistä ja menetelmistä, joilla lapsen osallisuutta toteutetaan ja vahvistetaan. Teos on tehty oppikirjaksi sosiaalialan opiskelijoille sekä tueksi lastensuojelutyön tekijöille.

ISBN-10:
978-952-216-134-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
132 s.
Tekijät:
Tanskanen Ilona, Timonen-Kallio Eeva (toim.)
Tuotekoodi 010728
22,00 €