Puun ja kuoren välissä – lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla, Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 31

Millaista on lähijohtajan työ tänä päivänä sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa? Mitä työstään ajattelevat lähijohtajat itse? Entä ylempi johto? Tutkimus perustuu noin kolmenkymmenen sosiaali- ja terveysalalla toimivan lähi- ja keskijohdon näkemyksiin lähijohtajan työstä. Sisällössä kuvataan lähijohtajien tehtäväkenttiä, lähijohtajan työhön ja osaamiseen kohdistuvia odotuksia sekä näkemyksiä johtajuudesta. \n\nTutkimus tarjoaa monitieteellisyyteen ja empiiriseen aineistoon perustuvia näkökulmia lähijohtajuudesta. Raportti on suunnattu sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja niissä työskenteleville lähijohtajille sekä alan kouluttajille ja opiskelijoille. Sitä voidaan käyttää myös oppikirjana ja oheismateriaalina muun muassa ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavassa koulutuksessa, ylemmässä ammattikorkeakouluopetuksessa ja täydennyskoulutuksessa. \n\nKirjoittajat toimivat eri tehtävissä Turun ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelujen tulosalueella. KTM Kai Reikko toimi aikaisemmin esimiestehtävissä asiakaspalvelun ja koulutusalan yksiköissä. YTT, FM Kari Salonen on työskennellyt lähijohtajana sosiaalipalveluissa. KL Ilkka Uusitalo toimii nykyään täydennyskoulutuspäällikkönä, työyhteisökouluttajana ja kehittämisprosessien ohjaajana.

ISBN-10:
978-952-216-127-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
92 s.
Tekijät:
Reikko Kai, Salonen Kari, Uusitalo Ilkka
Tuotekoodi 010726
22,00 €