Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa – verkko-opiskelu täydennyskoulutuksen välineenä, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 93

Saumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa (Saumattomat) -hankkeessa kehitettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista verkkokoulutuksen avulla. Koulutussuunnittelussa hyödynnettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kehitettyjä ja sen ylläpitämiä Hoitoreitit-sivustoja. Sivustoilla on kuvattu hoito- ja palveluketjut yhdenmukaisina vuokaavioina ja ne ovat tällä hetkellä kaikkien V-SSHP:n alueen terveydenhuollon toimijoiden käytössä. \n\nArtikkelijulkaisussa tarkastellaan Saumattomat-hankkeessa toteutunutta verkkokoulutuksen kehittämisprosessia eri näkökulmista. Kirjoittajien tavoitteena on tuoda esiin työelämälähtöisen kehittämistoiminnan monimuotoisuus. Saumattomat-hankkeen lopputuloksena syntyi Hoitoreitit tutuksi -verkkokoulutuspaketti, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle mahdollisuuden täydennyskoulutukseen verkko-oppimisympäristössä. \n\nSaumatonta terveysosaamista Varsinais-Suomessa (Saumattomat) -hanke oli Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen, Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja Yrkeshögskolan Novian yhteishanke vuosina 2007–2009. Hankkeen yhteistyökumppaneina oli kahdeksan Varsinais-Suomen alueen terveyskeskusta.

ISBN-10:
978-952-216-125-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
112 s.
Tekijät:
Kosonen Liisa, Syrjälä Vappu, Laaksonen-Heikkilä Ritva (toim.)
Tuotekoodi 010725
22,00 €