Kohti innovaatiopedagogiikkaa – Uusi lähestymistapa ammattikorkeakoulujen opetukseen ja oppimiseen, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 92

Artikkelikokoelmassa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun lähestymistapaa innovaatiopedagogiikka-käsitteeseen sekä esitellään sen soveltamisesta useita käytännön esimerkkejä. Innovaatiopedagogiikka määrittelee uudella tavalla kuinka tietoa omaksutaan, tuotetaan ja käytetään siten, että saadaan aikaan innovaatioita. Julkaisun tavoitteena on keskustella innovaatiopedagogiikan määritelmästä ammattikorkeakoulukontekstissa ja luoda yhteistä käsitteistöä. Innovaatiopedagogiikkaan pohjautuvia hyviä käytänteitä ja sovelluksia opetuksessa ja oppimisessa esitellään Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalueen esimerkkien avulla.\n\nTeoksen toivotaan herättävän keskustelua ja saavan aikaan tutkimusta innovaatiopedagogiikan edelleen kehittämiseksi, jotta ammattikorkeakoulujen tuottama osaaminen on jatkossakin kilpailukykyistä myös kansainvälisesti. Julkaisu on suunnattu ensisijaisesti ammattikorkeakoulujen henkilöstölle sekä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittäjille, suunnittelijoille ja päättäjille.

ISBN-10:
978-952-216-118-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
118 s.
Tekijät:
Kairisto-Mertanen Liisa, Kanerva-Lehto Heli, Penttilä Taru (toim.)
Tuotekoodi 010723
22,00 €