SAS Enterprise Guide 3.0:n käyttöympäristö ja aineistojen muokkaus

SAS Enterprise Guide on graafinen valikko-ohjattu käyttöliittymä SAS-järjestelmien käyttöön. Se tuo SAS:n sisältämät mahdollisuudet kaikkien käyttäjien ulottuville mahdollistamalla monimutkaisetkin toteutukset täysin ilma ohjelmointiosaamista.

"SAS Enterprise Guide 3.0:n käyttöympäristö ja aineistojen muokkaus" tutustuttaa käyttöympäristön eri osiin ja sellaisiin aineistojen muuttujien muokkaustapoihin, mitkä ovat tyypillisiä  tutkimus- tai asiakasaineiston saattamisessa analysoitavaan muotoon. Aiemmin imestyneessä kirjassa "Tilastomenetelmien sovelmisesimerkkejä SAS Enterprise Guide:lla" on puolestaan opastettu varsinaisten tilastollisten analyysien tekemisessä. Kirja ovat toinen toistaan hyvin täydentäviä.

Kirjoittaja ovat työskennelleet pitkään Turun yliopistossa, jossa SAS-ohjelmistoa on käytetty tilastollisiin analyyseihin ja vuosikymmenien ajan. Tero Vahlberg ja Hans Helenius opettavat ja neuvovat tutkijoita tilastomenetelmissä lääketieteellisen tiedekunnan biostatistiikan yksikössä. Jouko Katajisto on tilastollisten ohjelmistojen ja tilastomenetelmien opettaja tilastotieteen laitoksella.

Tämä opaskirja on syntynyt kirjoittajen pitämien lukuisten koulutustilaisuuksien ja kurssien pohjalta. Kirjan sisältöä suunniteltaessa on otettu huomioon myös tutkijoiden ohjauksessa esille tulleita asioita heidän kokemuksistaan ohjelman käytöstä. Lisäksi kirjassa on pyritty huomioimaan ne käytännön kokemukset, joita kirjoittajille on kertynyt työskentelyssä Enterprise Guide:n kanssa. Teoksen sisältö on muotoiltu sellaiseksi, että se soveltuu sekä tilastollisia analyyseja käsittelevien kurssien oheismateriaaliksi että itsenäiseksi opaskirjaksi tutkijoille ja muille soveltajille.


Kustantaja:
Numos
Painovuosi:
2006
Sivumäärä:
139
Tekijät:
Vahlberg Tero, Helenius Hans, Katajisto Jouko
Viivakoodi 9789529199457
Tuotekoodi 28011076
Tekijä S=0000, Vahlberg, Helenius & Katajisto
5,00 €