Muutos, verkot ja verkostot - oppivan työyhteisön solmukohdissa, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 47

Muutos, verkot ja verkostot – oppivan työyhteisön solmukohdissa on esimies-alaistyötä käsittelevä artikkelikokoelma. Teos on tarkoitettu oppimateriaaliksi, modernia työtä tutkiville ja ammatillisen kehittymisen välineeksi. Modernin työn globaaleissa verkostoissa työskennellään ja opitaan monia kanavia käyttäen, monissa paikoissa saman- ja eriaikaisesti toimien sekä kommunikoiden. Johtamiseen kohdistuu uusia haasteita: asiantuntijayhteisöissä esimiehen on tunnistettava ja tunnustettava työntekijän (asiantuntija) valta omaan työhönsä ja työtehtäviinsä. Teoksen artikkeleissa esitellään uuden toimintakulttuurin edellyttämiä ja mahdollistamia työmenetelmiä ja -välineitä.\n\nMuutos, verkot ja verkostot – oppivan työyhteisön solmukohdissa on Turun ammattikorkeakoulun tutkimusohjelma FUTIKSEN (Future Work and Innovative Services) toinen artikkelikokoelma ja perustuu Moderni työ – uusi esimies-alaistoiminnan konsepti -kehittämishankkeessa (2007–2008) esiin nousseisiin teemoihin. Työelämän kehittämisohjelma Tykes on rahoittanut hanketta.

ISBN-10:
978-952-216-096-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
131 s.
Tekijät:
Tanskanen Ilona & Nenonen Suvi (toim.)
Tuotekoodi 010717
22,00 €