Kehittävä vuoropuhelu – Ravitsemushoidon ja -ohjauksen täydennyskoulutusmalli, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 85

Ennaltaehkäisy on terveyden edistämisessä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta tehokkainta ja taloudellisinta. Ravitsemushoidossa ja -ohjauksessa keskeistä on asiakaslähtöisyys, mikä toteutuu parhaiten moniammatillisessa toiminnassa. Henkilöstön osaamisen päivittämisessä korostuu tiedollisen osaamisen lisäksi myös työkäytäntöjen kehittäminen.\n\nJulkaisussa kuvataan Asiakaslähtöisiä ratkaisuja terveysneuvontaan, case ravitsemusohjaus -projektissa kehitetty ammatillinen täydennyskoulutusmalli Kehittävä vuoropuhelu. Julkaisussa selvitetään, miten työyhteisön työkäytänteisiin ja työntekijöiden tiedolliseen osaamiseen voidaan vaikuttaa moniammatillisissa ryhmissä toteutetun koulutuksen keinoin. Julkaisussa kuvataan mallin lisäksi sen kehittämisprosessi ja mallin vaikuttavuuden arviointitutkimukset. \n\nKehittävä vuoropuhelu -malli soveltuu terveyden edistämisen eri teemojen täydennyskoulutukseen ja työkäytänteiden kehittämiseen. Mallin kehittäminen on tapahtunut kolmen ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä, osittain STM:n rahoittamana.

ISBN-10:
978-952-216-071-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Mattinen, Annukka & Koivuniemi, Sirkku (toim.)
Tuotekoodi 010716
21,00 €