Jotenkin näin sitä soitetaan – lapsen ja aikuisen kohtaaminen viulun äärellä, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 45

”Jotenkin näin sitä soitetaan” totesi soitinvalmennusopettajalleen 6-vuotias Aaro tapailtuaan viululla Aurinkolaulun ensimmäisiä säveliä. Toteamus tuo tämän kirjan tärkeistä lapsitutkimuksellisista teemoista esiin lapsen osallisuuden hänen toimintansa, kertomansa ja kokemisensa kautta sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen – kohtaamisen.\n\nAaron ja opettajan välisen keskustelun käynnisti opettajan tavoite selvittää, millaisia kokemuksia pieni lapsi saa soittimesta ja miten hän ne ilmaisee. Keskusteluaineistosta selviää, että lapsi ilmaisee kokemuksensa pikemminkin toimintana, eleinä ja ilmeinä kuin sanoina. Opettajan toimintaa vuorovaikutuksen osapuolena arvioidaan kysymällä, onnistuuko hän tavoittamaan lapsen kanssa vastavuoroisen ja tasavertaisen suhteen, jossa oppiminen tapahtuu yhdessä rakentaen. Täten kirja tarjoaa näkökulman myös opettajuuteen. \n\nTeoksen tavoitteena on lisätä lukijan ymmärrystä lapsesta – hänen tavastaan ajatella, kokea ja ilmaista itseään. Se pyrkii osoittamaan, että lapsen kokemusmaailman ymmärtäminen ja myönteinen vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä ovat onnistuneen opetustyön perusta. \n\nKirja perustuu Terhi Karhumäen Turun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogilinjalla tekemään opinnäytetyöhön, joka valmistui vuonna 2008.

ISBN-10:
978-952-216-089-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
79 s. + 13 liites.
Tekijät:
Karhumäki Terhi
Tuotekoodi 010715
20,00 €