Välissä – valokuvat ymmärtämisen välineinä, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 43

Julkaisu käsittelee suomalaista valokuvaa historiasta nykyhetkeen esittämisen, esittäytymisen ja tulkinnan tapoja tarkastellen. Tämä artikkelikokoelma sisältää näkökulmia siihen, miten valokuvataiteilija, valokuvan tulkitsija ja tutkija lähestyvät ja rakentavat kohdettaan paitsi omista myös yhteisönsä lähtökohdista. Valokuva nähdään kommunikaationa, sosiaalisena merkitysten muodostamisena. Teos on tarkoitettu oppimateriaaliksi valokuvaa korkeakoulussa opiskeleville, mutta myös sytykkeeksi valokuvataiteelliseen pohdintaan ja keskusteluun laajemminkin.

ISBN-10:
978-952-216-079-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
221 s.
Tekijät:
Erävaara, Taina, Tanskanen, Ilona (toim.)
Tuotekoodi 010713
25,00 €