Suggestopedia ja suggestiopohjainen sellonsoitonopetus, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 41

Tämä oppimateriaali tutustuttaa lukijan suggestopediaan sekä suggestiopohjaisten opetusmenetelmien soveltamiseen ja käyttöön sellonsoiton opetuksessa. Opetustilanteen mielekkyys ja jännityksettömyys mahdollistaa oppimisen ilman ponnisteluja sekä tavallisuudesta poikkeavien resurssien ja piilevien voimavarojen käyttöönoton. Samalla pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti oppilaan persoonallisuuden tasapainoista kehitystä.\n\nEsiteltävät menetelmät sopivat paitsi sellon myös minkä tahansa muunkin instrumentin opetukseen. Kokeilujen perustana ovat suggestopedian perustajan, tohtori Georgi Lozanovin alkuperäiset teoriat ja periaatteet. Lisäksi sovelluksissa esitellään joitakin NLP:n ja hypnologian menetelmiä, jotka eivät varsinaisesti ole sidoksissa suggestopediaan. \n\nJulkaisu perustuu Anu Keski-Saaren vuonna 2008 valmistuneeseen musiikkipedagogian opinnäytetyöhön Turun ammattikorkeakoulussa.

ISBN-10:
978-952-216-072-0
Sivumäärä:
39 s. & 6 liites.
Tekijät:
Keski-Saari Anu
Tuotekoodi 010709
18,00 €