Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin 3, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 75

Vastauksia terveysalan oppimishaasteisiin -sarjan asiantuntija-artikkeleissa kuvataan Turun ammattikorkeakoulun Terveysala-tulosalueen opetustoiminnan kehittämistä. Sarjan kolmannessa osassa aiheina ovat tuutorointi, ohjattu harjoittelu, lääkehoito-osaaminen ja erilaiset oppimisympäristöt. \n\nTuutoroinnin menetelmistä käsitellään kehityskeskusteluja ja portfolion ohjausta sekä erityiskysymyksenä kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta. Julkaisussa tehdään myös laaja katsaus kliinisten oppimisympäristöjen ja ohjauksen tutkimukseen sekä kuvataan harjoittelun arviointiperusteiden kehittämistyötä ja klinikkaopettajatoimintaa. \n\nLääkehoito-osaamisen arviointi- ja kehittämiskeskus Loiste toimii Turun AMK:n Terveysala-tulosalueella. Julkaisussa kuvataan lääkehoitopassin kehitystyötä lääkehoidon oppimisen tueksi sekä lääkehoito-osaamisen kehittämistä radiografiatyössä ja alan koulutuksessa. Ammatillinen kasvu nopeasti uusiutuvaan terveydenhuoltoon edellyttää myös koulutukselta kehittyviä oppimisympäristöjä ja tähän liittyen julkaisussa esitellään moniammatillista projektia, kansainvälistä viikkoa ja verkko-opetuksen toteutusta. \n

ISBN-10:
978-952-216-070-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
136 s.
Tekijät:
Paltta Hannele, Tiilikka Leila,, Wiirilinna Ulla &, Koivuniemi Sirkku (toim.)
Tuotekoodi 010706
20,00 €