Näennäismarkkinat vaihtoehtona sosiaali- ja vanhustenhuollossa, Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 27

Kunnallisten palvelujen tuotannon tehostamiseen on kiinnitetty runsaasti huomiota 2000-luvulla. Tehostamista on tavoiteltu palvelurakenteita uudistamalla ja markkinoita hyödyntämällä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen pienten kuntien avainhenkilöiden ja yksityisten palveluntuottajien mielipiteitä sosiaali- ja vanhustenhuollon palvelujen toteuttamisvaihtoehdoista. Vaihtoehtoina käsiteltiin kuntaliitoksia, kuntien yhteistyötä ja erityisesti näennäismarkkinoita. Huomiota kiinnitettiin palvelujen turvaamiseen, sosiaalipalvelujen tuottamisvaihtoehtoihin, palvelujen kilpailutettavuuteen, kilpailuttami-sen seurauksiin, kilpailuttamisen toteuttamiseen ja näennäismarkkinoiden toteutumiseen. Erityisesti keskityttiin näennäismarkkinateoriassa esille tuotuihin markkinaehtoisiin vaihtoehtoihin, kuten tilaaja-tuottaja-malleihin.\n\nJulkaisu tarjoaa kuntien luottamus- ja virkamiehille, hyvinvointipalvelujen tuottajille sekä muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden perehtyä kuntien sosiaali- vanhustenhuollon palvelujen tuottamisen ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin ja kunnallisten virka- ja luottamusmiesten sekä yksityisten palveluntuottajien näkemyksiin toimivista ratkaisuvaihtoehdoista. \n\nMarkku Heino toimii yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtorina Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Julkaisu perustuu hänen lisensiaatintutkimukseensa. \n

ISBN-10:
9789522160331
Kieli:
fin
Sivumäärä:
256 s.
Tekijät:
Heino Markku
Tuotekoodi 010702
22,00 €