Vapaus soittaa! - monipuoliset työtavat soitonopetuksessa, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 39

9-vuotias oppilas koki vaikeaksi erään kohdan harjoittelemastaan kappaleesta. Hän piirsi vaikean kohdan liekiksi, jonka hän sitten vastakuvassa sammutti nuottisammuttimella. Kuvien valmistuttua ongelmaa ei enää ollut.\n\nTässä teoksessa esitellään, kuinka musiikkiterapiassa käytettävät työtavat antavat mahdollisuuden monipuolistaa musiikkioppilaitosten soitonopetusta. Työtapojen avulla voidaan ottaa mukaan uusia elementtejä, jolloin oppilaan omakohtainen suhde kappaleeseen syvenee. Harjoiteltavaa kappaletta voidaan työstää hyödyntämällä esimerkiksi improvisointia, musiikkimaalausta, musiikin kuuntelua, laulamista ja liikkumista. Menetelmiä voidaan soveltaa myös kouluissa, päiväkodeissa sekä musiikin harrastustoiminnassa.\n\nOppilas ja opettaja voivat yhdessä etsiä, kokeilla ja löytää sopivimmat työtavat. Näin oppilas pääsee itse vaikuttamaan soittotuntiensa kulkuun ja hänellä on mahdollisuus ottaa enemmän vastuuta omasta soittoharrastuksestaan. Tässä oppimateriaalissa esiteltyjen työtapojen tultua tutuksi opettaja voi keksiä uusia harjoituksia, jotka soveltuvat hänen omiin opetusmenetelmiinsä. \n\nVirve Niemeläinen työskentelee viulunsoiton opettajana Turun konservatoriossa. Tämä oppimateriaali perustuu hänen Turun ammattikorkeakoulussa tekemäänsä musiikkipedagogian opinnäytetyöhön. \n\n

ISBN-10:
9789522160508
Kieli:
fin
Sivumäärä:
37 s.
Tekijät:
Niemeläinen Virve
Tuotekoodi 010701
18,00 €