Tutkien terveyttä 2007, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 64

Tutkien terveyttä 2007 on Turun ammattikorkeakoulun terveysalan tulosalueen tutkimus- ja kehitystoiminnan vuosikirja. Turun AMK:ssa on vuonna 2007 käynnistetty tutkimus- ja kehitysohjelmatoiminta, ja tässä julkaisussa luodaan katsaus Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus -ohjelman tavoitteisiin ja käynnistysvaiheeseen. \nArtikkeleissa esitellään tutkimuksia ja projekteja, joiden tavoitteena on strategisen, ammatillisen ja kansalaisten terveysosaamisen edistäminen. Strategista terveysosaamista edustaa mm. sähköisen kirjaamisen kehittäminen kotisairaanhoidossa. Puheenaiheena on myös työelämän osaamistarpeiden asettamat haasteet laadukkaalle ammattikorkeakoulutukselle. \n\nAmmatillisen terveysosaamisen teemoina ovat mm. lääkitysturvallisuuden lisääminen hoitohenkilöstön osaamista kehittämällä, hyvät radiografiatyön käytännöt sekä suun terveydenhuollon työnjaon kehittäminen. Kansalaisten terveysosaamisen edistämistä puolestaan käsittelevät artikkelit Tavoitteena luuston terveys ja Vanhusten lääkehoidon kehittäminen. \n\n\n

ISBN-10:
9789522160249
Kieli:
Fin
Sivumäärä:
126 s.
Tekijät:
Lind Kaija, Saarikoski Mikko, Sirkku Koivuniemi
Tuotekoodi 010697
21,00 €