Työtä, tietoa ja tutkimusta tänään - innovaatioita tulevaan: Turun ammattikorkeakoulun FUTIS-tutkimusohjelman (Future Work and Innovative Services) avausjulkaisu, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 62

Työtä, tietoa ja tutkimusta tänään – innovaatioita tulevaan -artikkelikokoelma on Turun ammattikorkeakoulun FUTIS-tutkimusohjelman (Future Work and Innovative Services) avausjulkaisu. \n\nArtikkeleissa tarkastellaan mm. sitä, millaisia edellytyksiä tutkimus- ja kehitystoiminnalla, innovaatioilla sekä uuden tiedon tuottamisella on sekä miten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä innovaatiot etenevät yhteisöissä? Lisäksi pohditaan, miten yhteisölliset ja johtamisen rakenteet voivat tukea innovatiivista toimintaa oppivissa organisaatioissa, millaisia ovat täyden palvelun työympäristöt, miten simulaatiopelaaminen voi edistää innovaatioita tai mitkä seikat ovat vaikuttamassa kauppakeskusten kehittymiseen elämyskeskuksiksi. Lopuksi kysytään, millaista innovatiivista Suomea haluamme rakentaa? \n\nKoetuissa käyttöympäristöissä syntyvä ja syklisesti kehittyvä tieto on tämän teoksen ja FUTIS-tutkimusohjelman lähtökohta. Olemme tekemässä tämän päivän innovaatioilla hyviä töitä ja palveluita tulevaisuuteen. \n\n\n\n\n

ISBN-10:
978-952-216-020-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
168 s.
Tekijät:
Nenonen Suvi (toim.), Tanskanen, Ilona (toim.)
Tuotekoodi 010695
23,00 €