Kuntakumppanuudella terveyttä edistämään - SARAKE-hanke aikuisopiskelijoiden oppimisympäristönä, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 61

Tämä artikkelijulkaisu kuvaa Turun ammattikorkeakoulun terveysalan sekä neljän saaristo- ja rannikkoseudun kunnan kumppanuussopimukseen pohjautuvaa kehittämistyötä terveyden edistämiseksi. Alueellinen kumppanuus terveyden edistämiseksi Varsinais-Suomessa (SARAKE) -hanke on toiminut aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen oppimisympäristönä yhdistäen tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja opetuksen. Hanke on osa Turun ammattikorkeakoulun Terve ja hyvinvoiva tulevaisuus (HEAWELL) -T&K-ohjelmaa. \n\nKuntien tarpeisiin pohjautuvat kehittämisaiheet ovat olleet lähtöisin joko valtuustoaloitteista, sosiaali- ja terveyssektorin strategioista tai kunnan viranhaltijoiden näkemyksistä. \n\nJulkaisun tarkoitus on kuvata aikuisopiskelijoiden opinnäytetöiden avulla hankkeessa toteutunutta terveyden edistämisen kehittämistyötä, sekä antaa ideoita siitä miten T&K-hanke oppimisympäristönä yhdistää alueellisen kehittämistyön ja opetuksen. Tässä julkaisussa tarkastellaan myös kuntayhteistyön kehittämistä ns. coaching-mallin avulla. \n\n\n

ISBN-10:
978-952-216-019-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
133 s.
Tekijät:
Ahonen, Pia (toim.)
Tuotekoodi 010694
21,00 €