Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 57

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä Salon seudulla -julkaisu tarjoaa esimerkkejä kunnan viranhaltijoille ja luottamushenkilöille siitä, miten pystytään jäntevöittämään, tekemään läpinäkyväksi sekä tehostamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä kunnassa. Julkaisussa käsitellään terveyserojen arviointia ja selvittämistä, toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja sen mukaan ottamisessa kunnalliseen päätöksentekoon sekä palvelujen kehittämistä kunnassa.\n\nTämä julkaisu perustuu TEJO (Hyvinvoinnin ja terveyden paikalliset rakenteet ja johtaminen) -hankkeessa tehtyihin hyvinvoinnin selvityksiin ja kehittämistoimiin Salon seudulla. Tavoitteena oli kehittää poikkihallinnollinen toimintatapa, jossa virkamiehet ja päättäjät sitoutuvat yhteisiin päämääriin jo valmisteluprosessin aikana. \n\nJulkaisun tarkoitus on antaa ideoita ja käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden seurantajärjestelmästä, hyvinvointitiedon hyödyntämisestä ja hyvinvointijohtamisen kehittämisestä.\n

ISBN-10:
9789522160058
Kieli:
fin
Sivumäärä:
158 s. + 9 liites.
Tekijät:
Leino, Irmeli (toim.), Wiirilinna, Ulla (toim.)
Tuotekoodi 010693
23,00 €