Verkko-opettajuuden oppimisprosessin tarina eli Seilin saaren arvoitus, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 35

Oletko koskaan pohtinut omaa ammatillista kehittymistäsi juonellisesti etenevänä tarinana? \n\nTässä kirjassa pureudutaan paljon puhuttuun verkko-opettajuuden ilmiöön juuri tarinan näkökulmasta. Ensin kuvataan toimija nimeltään verkko-opettaja. Mistä osaamisen osa-alueista hän koostuu? Seuraavaksi etsitään juonirakenteita haas-tateltujen kokeneiden verkko-opettajien kertomuksista. Onko heidän oppimis-prosesseistaan löydettävissä yhteisiä juonenkäänteitä? Kolmanneksi pyritään liit-tämään mukaan toimintaympäristö ja organisaatio, jossa oppimisen tarinat to-teutuvat. Miten organisaatio voisi tukea innostuneita ja aktiivisia opettajia heidän seikkailussaan kohti verkko-opettamisen ammattilaisuutta? Lopuksi kaikki todelliset löydökset vedetään yhteen kuvitellussa tarinassa Pekasta, joka päättää ryhtyä käyttämään verkkovälineitä opetuksensa tukena.\n\nRatkaisun avaimet Seilin saaren arvoitukseen piilevät verkko-opettamisesta in-nostuneiden henkilöiden yhteisössä. Innostuksen tartunnan saaneet voivat tukea toisiaan ja ratkaista eteen tulevia haasteita hyödyntäen jokaisen omaa erityisosaamista.\n\nKirjoittaja KM Karri Inkinen on toiminut erilaisissa verkko-opettamisen tehtävissä yliopisto- ja yritysmaailmassa vuosikymmenen ajan. Hän on työssään tu-tustunut kymmenien verkko-opettajien arkeen ja kokemustensa ohjaamana pyrkii keskittymään verkko-opettajuuden olennaisiin haasteisiin käytännön ratkaisuja hakien. \n\n

ISBN-10:
978-952-5596-84-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
95 s.
Tekijät:
Inkinen Karri
Tuotekoodi 010690
21,00 €