Taitava harjoittelun ohjaaja, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 24

Terveysalan AMK-tutkintojen opinnoista kolmasosa toteutuu ohjatussa harjoittelussa. Taitava harjoittelun ohjaaja on artikkelijulkaisu, jonka tarkoitus on tukea kliinisten asiantuntijoiden vaativaa työtä harjoittelun ohjaajina.\n\nJulkaisussa tarkastellaan harjoittelun ohjausta alan säädösten, innostavan oppimisympäristön, ohjaajan roolien, näyttöön perustuvan toiminnan, ongelmaperustaisen ohjauksen ja hyvien arviointikäytäntöjen näkökulmista.\n\nTyöelämän ja AMK:n välinen yhteisymmärrys ja tiivis yhteistyö kasvattavat hyviä asiantuntijoita terveysalalle. Tämän julkaisun tarkoituksena on toimia tukena ja apuvälineenä niin opettajille, ohjaajille kuin ohjauksen suunnittelijoillekin.\n

ISBN-10:
978-952-216-146-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
63 s.
Tekijät:
Elomaa Leena; Lakanmaa Riitta-Liisa, Paltta Hannele; Saarikoski Mikko, Sulosaari Virpi
Tuotekoodi 010684
18,00 €