Näytön jäljillä - tiedonhaku näyttöön perustuvassa hoitotyössä, Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 12

Näytön jäljillä -julkaisu on laadittu oppimateriaaliksi ensisijaisesti terveysalan koulutukseen, mutta se soveltuu myös jo työelämässä toimivien ammattitaidon kehittämiseen. Näyttöön perustuva toiminta on vakiintunut 1990-luvulta terveydenhuollon käsitteistöön ja viimeisimmissä terveysalan koulutusta ja työelämää koskevissa asiakirjoissa edellytetään, että toiminta on parhaaseen ajantasaiseen näyttöön perustuvaa. Terveydenhuoltoa luonnehtii tiedon valtava lisääntyminen ja nopea vanheneminen. Ajan tasalla pysyminen ja toiminnan perustaminen parhaaseen saatavilla olevaan tietoon edellyttävät sekä käsitystä näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen tiedonlähteistä että informaatiolukutaitoa. \n\nKirja esittelee terveysalan tiedonlähteitä ja tiedonhakua erityisesti näyttöön perustuvan toiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on saatella lukija näyttöön perustuvan toiminnan alkutaipaleelle. Erityisesti tiedon kriittinen arviointi ja käytäntöön soveltaminen edellyttävät laajempaa tietoperustaa kuin tässä kirjassa on esitetty. Kirjan toivotaan innostavan käyttäjiä tiedonlähteille ja tiedon hyödyntämiseen sekä perehtymään asiaan syvällisemmin muita oppimateriaaleja hyödyntäen.\n\nTämä kirja on syntynyt tekijöiden pitkän yhteistyön tuloksena, ja siinä yhdistyvät näyttöön perustuvan hoitotyön ja tiedonhaun asiantuntemus.\n

ISBN-10:
978-952-216-065-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
70 s.
Tekijät:
Elomaa Leena, Mikkola Hannele
Tuotekoodi 010680
20,00 €