Dramakompassen- Från planering,innehåll och strukturer till utvärdering och reflektion av processdrama

Vad är det som gör att processdrama fungerar? I boken Dramakompassen kartläggs planeringen och de faktorer som beaktas allt från idéskapandet till utvärdering och bedömning i processdrama. \nBoken innehåller tolv inspirerande och praktiska grundtexter med beskrivningar av arbetsmetoderna till utgångspunkt för arbetet med dramaprocesser och teaterkonst i olika grupper. Materialet har använts och utvecklats i arbete med deltagare från grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning.\n\nEn grundbok för alla dramaledare!\n\n\n

ISBN-10:
951-98945-2-7
Kieli:
ruotsi
Sivumäärä:
186 s.
Tekijät:
Owens Allan, Barber Keith
Tuotekoodi 010640
58,00 €